Välkommen till Uppsala Sångverkstad! Ett forum för

Sångens kraft,

Körkonst och

Kreativt ledarskap


KONTAKTA OSS:

Uppsala Sångverkstad
Karin Eklundh

E-Post: info@uppsalasangverkstad.com


(Foto: Christer Frånlund)

E-Post: info@uppsalasangverkstad.com